Pijnplatform


Het team

Het bestuur heeft eind december 2020 besloten alle activiteiten van het PijnPlatform Nederland m.i.v. 1 januari 2021 te beëindigen.Deze website was tot 7 februari 2021 functioneel.De website www.pijnplatform.nl wordt met andere activiteiten medio 2021 overgedragen.

voorzitter (a.i.) - secretaris Frits ( F.A.M.) Winter onbezoldigd / aftredend medio 2021
penningmeester Cees ( T.C.) Besse onbezoldigd / aftredend medio 2021
bestuurder Margaret von Faber - Kraaijenbrink onbezoldigd / aftredend medio 2021
bestuurder Wilco (W.E.) van Genderen onbezoldigd / aftredend medio 2021
bestuurder Willem (W.P.) Achterberg onbezoldigd / aftredend medio 2021
directie Hilda Wieberneit-Tolman onbezoldigd / aftredend medio 2021
Kamer van Koophandel 27340271
RSIN 820619498