Pijnplatform


Het team
"Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd mevrouw H. Wieberneit - Tolman koninklijk te onderscheiden"

De burgemeester van Leiden, drs. H.J.J. Lenferink heeft dit officieel bekend gemaakt door haar op vrijdag 25 april 2014 de titel


Ridder in de Orde van Oranje Nassau


te verlenen voor al het werk dat zij in de afgelopen tientallen jaren voor de patiënten met chronische pijn heeft gedaan.

 

NVBP Pijnprijs 2007


In unanimiteit heeft de jury, bestaande uit Dr Andre Wolff en Prof dr Jan Passchier

besloten om mw Hilda Wieberneit-Tolman voor te dragen voor de PijnPrijs 2007


Rapport

Onze argumentatie hebben wij gebaseerd op verschillende signalen van pijndeskundigen in Nederland.

Zij luidt als volgt; 

Mw. Wieberneit zet zich sinds jaar en dag in voor de ontwikkeling van een nationale aandacht op het probleem

van de Pijn zowel bij de overheid, als bij patiëntenorganisaties en organisaties van behandelaren.

 

Jarenlang heeft zij de verantwoordelijkheid gedragen voor het secretariaat van de

‘Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn’ en van het ‘Platform Pijn en Pijnbestrijding’.

Zij onderzocht de wijze waarop het probleem ‘pijn’ optimaal op de agenda van beleidsbepalers kon worden gezet.

Haar initiatieven hebben geleid tot de oprichting van het tijdschrift ‘Pijnperiodiek’

-nu de spreekbuis van het ‘Nationaal Pijnfonds’- en de website van het ‘Platform Pijn en Pijnbestrijding’. 

Ook is zij een van de initiatiefnemers van de Europese Vereniging voor patiënten met pijn.

Vaak deed zij dit zonder direkte extra ondersteuning en met veel individuele inspanning.

 

Mede dankzij haar niet aflatende inzet is het ‘Nationaal Pijnfonds’ tot stand gekomen en onder de aandacht

gebracht van het grote publiek. Haar huidige inbreng als directeur is onmisbaar. 

 

Het grote belang van haar inbreng  verenigt zich uitstekend met hetgeen ten aanzien van de reglementen

betreffende de Pijnprijs wordt bedoeld, in het bijzonder de passages

"...onderzoekers of organisaties op het gebied van pijnbestrijding, welke van bijzonder belang wordt geacht...",

en

“..Ook bijzondere prestaties in opzet en organisatie van de pijnbestrijding kunnen voor deze prijs worden voorgedragen...".


Het is daarom met buitengewoon genoegen dat wij Mw Hilda Wieberneit-Tolman voordragen voor de PijnPrijs 2007.