Hoe kunt u het PijnPlatform steunen:


Door donateur te worden:U kunt de activiteiten van het Pijn Platform steunen met een financiële bijdrage op:

NL58 INGB 000 0100 34, t.n.v. PijnPlatform te Leiden o.v.v. donatie

De Stichting ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van sponsoren en donateurs.De belasting

Uw gift aan de Stichting PijnPlatform is fiscaal aftrekbaar boven een drempel van 1% (met en minimum van € 60,-) van het gezamenlijk

drempelinkomen van u en uw fiscale partner. Hoe meer u schenkt, des te hoger de aftrek en het fiscale voordeel.

De maximum aftrek bedraagt 10% van het gezamenlijk drempelinkomen. De keuze bij wie van de fiscale partners de schenking wordt

afgetrokken is vrij. Iedere verdeling is mogelijk, zodat u de schenking kunt aftrekken bij degene voor wie het fiscale voordeel het grootst

is. De Belastingdienst accepteert het dagafschrift van bank of giro als bewijs dat u de gift heeft overgemaakt.