Pijnplatform


Het team
voorzitter (a.i.) - secretaris Frits ( F.A.M.) Winter
penningmeester Cees ( T.C.) Besse
bestuurder Margaret von Faber - Kraaijenbrink
bestuurder Wilco (W.E.) van Genderen
bestuurder Willem (W.P.) Achterberg
directie Hilda Wieberneit-Tolman
Kamer van Koophandel 27340271
RSIN 820619498