Laatst bijgewerkt: vrijdag, 11 juni 2021

Deze website is nog tot 7 februari 2021 functioneel

Welkom bij het PijnPlatform

PijnPlatform Nederland

Dat pijn een onderschat probleem in onze samenleving is,

wordt steeds meer bekend.

Eén op de vijf volwassenen lijdt aan chronische pijn

en van de patiënten met kanker heeft 70% pijn.

Pijn na operaties wordt onderbehandeld,

zelfs vroeggeborenen en zuigelingen hebben nodeloos pijn.

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen chronische pijn

die al langer dan 7 jaar duurt.

De kosten zijn enorm.

Alleen al lage rugpijn zorgt in ons land voor een enorme kostenpost.

Pijn belemmert het bestaan.

Pijn is veelal ondraaglijk.

Pijn vreet energie.

Pijn is schadelijk.

Pijn sloopt!

Stel je voor: altijd Pijn !

Het Pijn Platform Nederland vraagt begrip,

steun en een betere Pijnzorg voor iedereen.

De Stichting Pijn Platform Nederland beëindigd alle activiteiten

met ingang van 1 januari 2021


Deze website was tot 7 februari 2021 functioneel.


De website www.pijnplatform.nl wordt met andere activiteiten

medio 2021 overgedragen.


Over het besluit om alle activiteiten te staken na 25 jaar betrokken

te zijn als "founding member" bij verschillende nationale organisaties

(NVBP, SWVP, PPP, PijnFonds Nederland, PPN *1)

en Europese organisaties (EPN, PAE *2) is lang nagedacht.

Er zijn in die tijd veel congressen georganiseerd, hebben tal van

bijeenkomsten plaatsgevonden in samenwerking met diverse organisaties en

zijn veel projecten gerealiseerd. Lange tijd is het tijdschrift Pijnperiodiek voor

20.000 abonnees gratis uitgegeven. Er is veel werk verzet en er is veel kennis

en knowhow beschikbaar.

Al enkele jaren heeft het Pijn Platform Nederland weinig financiële ruimte

meer voor de kosten van telefoon, domeinregistraties, website- onderhoud,

email, kantoormiddelen en het huren van kantoor- en opslagruimte voor de

grote hoeveelheid archief en boeken. Deze kosten kunnen niet meer worden

opgebracht.

Indien er een organisatie, vereniging of persoon is die

belangstelling heeft om de website, twitter-account, domein-registraties,

startpagina's, een groot archief en veel boeken met betrekking tot “Pijn”

over te nemen, stuur dan een email  naar info@pijnplatform.nl.

(Deze email blijft nog even “in de lucht”)    

(*1) NVBP (Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn)

SWVP (Samen Werkings Verband Pijndisciplines)

PPP (Platform Pijn en Pijnbestrijding)

Pijn Fonds Nederland

PPN (Pijn Platform Nederland)

(*2) EPN (European Pain Network)

PAE (Pain Alliance Europe)