Hoe kunt u het PijnPlatform steunen:

Deze website was tot 7 februari 2021 functioneel.


De website www.pijnplatform.nl wordt met andere activiteiten medio 2021 overgedragen.Pijn is een onderschat probleem in onze samenleving. Eén op de vijf volwassenen lijdt aan pijn. Van de patiënten met kanker

heeft 70% pijn. Pijn na operaties wordt onderbehandeld en zelfs vroeggeborenen en zuigelingen hebben nodeloos pijn.

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen pijn die al langer dan 7 jaar duurt. De kosten zijn enorm. Alleen al lage

rugpijn zorgt in ons land voor een enorme kostenpost. De Stichting PijnPlatform stelt zich ten doel om de pijnlijder dichter bij de

pijnbestrijder te brengen middels bijeenkomsten, congressen, onderzoek, informatie-uitwisseling en de uitgave van de Pijnperiodiek.

Omdat veel geld nodig is om deze doelstellingen te kunnen blijven realiseren is het initief genomen om de Stichting PijnPlatform Nederland

op te richten.

Een uniek initiatief dat fondsen gaat werven ten behoeve van de wereld van pijn en pijnbestrijding.


Immers Pijn Sloopt!
Enkele succesvolle projecten van het PijnPlatform Nederland zijn:

* Informatieverstrekking en telefonische ondersteuning van pijnpatiënten;

* Uitgave van het PijnPeriodiek, een kwartaaltijdschrift met nieuws en wetenswaardigheden over pijn met bijdragen van vertegenwoordigers

van patiëntenverenigingen en behandelaars;

* Organiseren van (themagerichte) bijeenkomsten en congressen waarbij zowel behandelaars als pijnpatiënten aan het woord komen.

* voorlichting over chronische pijn aan zorgverleners, patiënten en de Nederlandse bevolking;

* wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en gevolg van pijn;

* onderzoek naar preventie van pijn.


Eenmalige bijdrage

Korte omschrijving eenmalige bijdrage met link


Donateurs

Korte omschrijving donateur met link


Sponsoren

Korte omschrijving sponsoren met link


Uw adhesiebetuiging

Korte omschrijving adhesiebetuiging met link


De belasting

Uw gift aan de Stichting PijnPlatform is fiscaal aftrekbaar boven een drempel van 1% (met en minimum van € 60,-) van het gezamenlijk

drempelinkomen van u en uw fiscale partner. Hoe meer u schenkt, des te hoger de aftrek en het fiscale voordeel. De maximum aftrek

bedraagt 10% van het gezamenlijk drempelinkomen. De keuze bij wie van de fiscale partners de schenking wordt afgetrokken is vrij.

Iedere verdeling is mogelijk, zodat u de schenking kunt aftrekken bij degene voor wie het fiscale voordeel het grootst is. De Belastingdienst

accepteert het dagafschrift van bank of giro als bewijs dat u de gift heeft overgemaakt.