Hoe kunt u het PijnPlatform steunen:

Deze website was tot 7 februari 2021 functioneel.


De website www.pijnplatform.nl wordt met andere activiteiten medio 2021 overgedragen.


Door donateur te worden:U kunt de activiteiten van het Pijn Platform steunen met een financiële bijdrage:


De Stichting ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van sponsoren en donateurs.De belasting

Uw gift aan de Stichting PijnPlatform is fiscaal aftrekbaar boven een drempel van 1% (met en minimum van € 60,-) van het gezamenlijk

drempelinkomen van u en uw fiscale partner. Hoe meer u schenkt, des te hoger de aftrek en het fiscale voordeel.

De maximum aftrek bedraagt 10% van het gezamenlijk drempelinkomen. De keuze bij wie van de fiscale partners de schenking wordt

afgetrokken is vrij. Iedere verdeling is mogelijk, zodat u de schenking kunt aftrekken bij degene voor wie het fiscale voordeel het grootst

is. De Belastingdienst accepteert het dagafschrift van bank of giro als bewijs dat u de gift heeft overgemaakt.