Hoe kunt u het PijnPlatform steunen:


Deze website was tot 7 februari 2021 functioneel.


De website www.pijnplatform.nl wordt met andere activiteiten medio 2021 overgedragen.

Door uw adhesiebetuiging:


ADHESIEBETUIGING PijnPlatform Nederland

Chronische pijn is nog steeds een van de meest voorkomende redenen waarom mensen een beroep doen op de medische zorg, maar krijgt

volstrekt onvoldoende aandacht. Het ontbreekt patiënt en omgeving in het merendeel van de gevallen aan goed inzicht in effectieve

behandeltrajecten en behandelmethoden. Gevolg is dat patiënten vaak niet de juiste behandeling ter bestrijding van hun pijn krijgen.

De oprichting van het PijnPlatform Nederland (PPN) is in 2009 gerealiseerd. Het PPN is opgericht om de belangen van mensen met chronische

pijn te behartigen. Het PPN zal zich qua organisatie dicht huisvesten bij de doelgroep en zal zich in eerste instantie uitsluitend richten op het

verzamelen van informatie over pijn en pijnbestrijding en deze informatie ter beschikking stellen.

Tegelijkertijd zullen wij  daar waar mogelijk en wenselijk activiteiten continueren, opgebouwde relaties en netwerken blijvend benutten.

Wij nemen hierbij de vrijheid u te vragen ons te steunen.

U kunt ons  hierbij helpen alleen al door b.v. de adhesiebetuiging te tekenen en te retourneren !

Hopend op uw steun in deze,

met vriendelijke groet,

het bestuur

U kunt hier de adhesiebetuiging downloaden, ondertekenen en retourneren


Het betreft hier een Adobe Acrobat PDF document (±50 Kb).

U dient daarvoor wel in het bezit te zijn van de Adobe Acrobat Reader, die kunt u hier downloaden: