Pijnplatform

Doelstelling


Het Pijn Platform Nederland is een organisatie die actief is op het gebied van pijn en pijnbestrijding. Het Pijn Platform Nederland (PPN) biedt

een platform aan verschillende organisaties van patiënten- en belangenorganisaties waarbij pijn een grote rol speelt bij de aandoening of

ziekte, behandeling of therapie. Zij maken zich sterk voor aandacht, meer begrip voor het onderwerp chronische pijn en kwalitatieve en

betrouwbare behandelingen van pijn met als doel om de belangen van mensen met pijn goed te behartigen en de kwaliteit van pijnbehandeling

te verbeteren. De leden en het netwerk beschikken samen over veel expertise en daarnaast hebben zij veel ervaring in de praktijk.

Hiermee heeft het Pijn Platform een belangrijke coördinerende functie binnen de pijnzorg.


Taken


Het Pijn Platform zet zich in voor een betere pijnzorg door: - bij de overheid en de zorgverzekeraars te pleiten voor verbetering van kennis en

meer aandacht en begrip voor de problemen van mensen met pijn. - het onder de aandacht brengen van het onderwerp chronische pijn bij

professionals, politici en beleidsmedewerkers en bij het brede publiek.


Voorlichting


Het Pijn Platform doet dat onder andere door duidelijke en betrouwbare informatie te geven over pijn en pijnbehandelingen.

• Op de website vindt u algemene informatie over pijn en aanverwante onderwerpen. Aanvullend wordt de site pijn.startpagina.nl

onderhouden. U kunt daar onder meer de adressen van patiëntenorganisaties en behandelaars vinden.

• Via onze site kunt u de dvd’s “Pijn, Waar doet het pijn?” en “Over leven met Pijn” bestellen.

Deze dvd's bevatten o.a. persoonlijke verhalen over pijn en pijnbeleving en opnames van verschillende pijnbehandelingen en zijn zeer

bruikbaar bij opleidingen in de Gezondheidszorg.

• Het Platform geeft elk kwartaal het Pijnperiodiek uit. Dit blad wordt kosteloos toegestuurd aan alle deelnemers van het Platform en

andere belangstellenden. Het bevat informatie over pijn en pijnbestrijding. De informatie is evenals de DVD’s interessant voor patiënten

zowel als voor professionals.

• Het Pijn Platform publiceert een agenda bij van informatie – en voorlichtings- bijeenkomsten over pijn.

• In de toekomst wil het Platform jaarlijks een Publieksdag Pijn gaan organiseren.Bestuur


De voorzitter draagt met en namens het bestuur zorg voor een evenwichtige inbreng van alle deelnemende partijen, zodat het platform een

breed draagvlak heeft. Het platform wordt ondersteund door een directeur en een secretariaat.Aangesloten Verenigingen & Organisaties, samenwerking


Het Pijn Platform werkt samen met verschillende organisaties in Nederland voor zowel professionals als patiënten.

Het project “Zicht op Pijn” is in nauwe samenwerking met de volgende organisaties uitgevoerd:

• Stichting Pijn - Hoop

• Nederlandse Vereniging van Rugpijnpatiënten 'de Wervelkolom'

• Whiplash Stichting Nederland

• Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

Dit project heeft een tweetal producten opgeleverd: “Kwaliteitscriteria voor pijn vanuit patiëntenperspectief” en “CQ module pijn