Pijnplatform


Aangesloten Verenigingen & Organisaties


Sinds 2012 is het PijnPlatform Nederland een founding member van PAE (Pain Alliance Europe) en sinds 2014 is Hilda

Wieberneit-Tolman bestuurslid van PAE. PAE is een organisatie waar uit vele landen in Europa vertegenwoordigers van

(patiënten)organisaties die gerelateerd zijn aan pijn deel van uit maken.


Sinds 2012 is PPN een lid van de Dutch Brain Council. Een platform van (patiënten)organisaties die op enigerlei wijze

met aan hersenen gerelateerde ziekten of aandoeningen te maken hebben. Zij streven om collectief actie te ondernemen

ten aanzien van aandoening-overschrijdende zaken.