Samenwerken aan communicatie - Pijn ? - Praat erover .... Bijeenkomst LUMC Leiden, 1 oktober 2016


Bijeenkomst LUMC Leiden


Samenwerken aan communicatie!


Pijn? Praat erover….


Op zaterdagmiddag 1 oktober organiseert de Stichting Pijn bij Kanker de bijeenkomst Samenwerken aan communicatie! Pijn? Praat erover….Over Stichting Pijn bij Kanker

Pijnbestrijding bij kanker gebeurt vaak niet optimaal. Dat ligt zowel aan patiënten als aan artsen. In de praktijk blijken patiënten niet altijd hulp te vragen

of weten niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. En hoewel artsen wel informeren in algemene termen hoe het patiënten vergaat,

slechts 35% van de artsen vraagt expliciet naar de pijn.

Stichting Pijn bij Kanker neemt als onafhankelijke stichting een voortrekkersrol in waar het gaat om pijn bij kanker in de breedste zin van het woord.

En draagt bij aan het welzijn van alle betrokkenen.


Missie: minder pijn bij kanker!

Minder pijn bij kanker door het, waar mogelijk in dialoog, informeren van patiënten en hun directe omgeving over het onderwerp pijn bij kanker en delen

van professionele kennis, oplossingen en innovatie met behandelaars.


Samenwerken aan communicatie! Pijn? Praat erover .........

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws.

Echter, dit betekent ook dat een toenemend aantal patiënten worstelt met pijnklachten. Want hoewel het misschien niet het eerste is waar je aan denkt

als het over kanker gaat, ruim de helft van de patiënten heeft met kankerpijn te maken. Pijn bij kanker is daarmee dus een toenemend probleem.

Pijn bij kanker en de bestrijding daarvan blijkt nog steeds onbedoeld een ondergeschoven kindje. Maar pijn is geen symptoom, pijn is een ziekte op zich.


Doelstelling:

Het op interactieve wijze ontwikkelen van vaardigheden om met de patiënt over zijn pijn te praten.

Hoe maak je pijn bij kanker bespreekbaar in een vroeg stadium.

De doelgroep wordt in zijn dagelijkse beroep geconfronteerd met patiënten met pijn bij kanker en de communicatie rondom pijn. Aan de hand van

o.a. een plenaire sessie, interactieve discussies en rollenspellen wordt de doelgroep handvatten aangereikt om in de driehoek patiënt, behandelaar

en verzorger beter te kunnen acteren. Stichting Pijn bij Kanker biedt de doelgroep deze middag een platform waar zij elkaar kunnen ontmoeten,

van elkaar kunnen leren en hun ervaringen kunnen delen op het gebied van communiceren over pijn bij kanker.


Doelgroepen

Ondersteuners, de handjes aan het bed en de directe professionele behandelaars

• Huisartsen

• Specialisten ouderengeneeskunde

• Oncologen en pijnspecialisten

• Pijn, oncologie en palliatief verpleegkundigen

• Verpleegkundigen thuiszorg oncologie

• Vrijwilligers palliatieve terminale zorg


Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in het LUMC.


Entree

GratisMiddagprogramma:


13:00 - 13:25 uur Plenaire opening
Onderwerp: Introductie stichting, waarom is aandacht voor pijn bij kanker en de

communicatie rondom deze pijn zo belangrijk.

Nick van Dasselaar, Ernst Daniël Smid, Michel Wagemans
13:30 - 14:00 uur Theoriesessie communicatie
Onderwerp: Soorten vragen, hoe luisteren, ogen gebruiken, wat is goede

communicatie, vraagtechniek, etc.

Joke van RIjn en Linda Hoedelmans
14:00 - 14:25 uur Pauze
14:30 - 15:45 uur Rollenspel, max. 15 personen per groep (*)
Onderwerp: "Horen wat er niet wordt gezegd" (In de praktijk brengen van de theorie) Joke van RIjn en Linda Hoedelmans
15:45 - 16:00 uur Plenaire afsluiting + evaluatie Nick van Dasselaar(*) Horen wat er niet wordt gezegd (In de praktijk brengen van de theorie)

Luisteren is een lastige vaardigheid vooral bij patiënten die worden beïnvloed door vooroordelen over pijn bij kanker of moeite hebben om hun angsten

en bezorgdheden uit te spreken naar hun behandelaar/mantelzorger. Als behandelaar of als ondersteuner van de behandelaar (verpleegkundige) is het

niet altijd makkelijk om met patiënten een gesprek aan te gaan over pijn, omdat patiënten niet alles uitspreken. Tijdens deze workshop leert u een aantal

communicatieve vaardigheden om de patiënt over pijn te laten praten.Het middag programma richt zich op verpleegkundigen zowel binnen als buiten het ziekenhuis en zij die betrokken zijn bij de palliatieve zorg.


Voor het middagprogramma is accreditatie aangevraagd.INSCHRIJVING

Om in aanmerking te komen voor deelname aan hetzij het ochtend, hetzij het middagprogramma of beiden willen wij graag uw inschrijving

uiterlijk 28 september via onze website ontvangen.

Wij kunnen mogelijk de locatie, catering en/of onderdelen aanpassen en daarmee teleurstellingen voorkomen.


Inschrijving via deze link


Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen ontvangt u van ons een bevestiging voor deelname.


Wij zien met belangstelling uit naar uw aanmelding voor en uw komst op 1 oktober 2016 in het LUMC.Verder willen wij u wijzen op het volgende:

De inschrijving brengt geen kosten met zich mee, echter een gift op rekening van Stichting PPN wordt zeer op prijs gesteld.

Stichting PijnPlatform Nederland ontvangt geen overheidssubsidie en kan haar activiteiten alleen verrichten met behulp van vrijwillige bijdragen, giften en

sponsoring. IBAN NL58 INGB 000 0100 34 (BIC: INGBNL2A). De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340271

Terug naar het dagprogrammaDeze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:


Logo CZLogo Pijn bij KankerLogo Kyowa KirinStichting PijnPlatform Nederland

telefoon: 06 - 206 11 387

Rekening: 10034

IBAN: NL58 INGB 0000 0100 34 (BIC: INGBNL2A)

Kamer van Koophandel: 27340271

RSIN: 820619498