Links

PijnPeriodiek juni 2015

9e jaargang, nummer 1, juni 2015 download door een klik op de afbeelding (2100 kb pdf document)

U kunt hier het Pijnperiodiek 8e jaargang nummer 2, december 2014 downloaden ( 1000 kb pdf)


U kunt hier het Pijnperiodiek 8e jaargang nummer 1, augustus 2014 downloaden ( 2400 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek 7e jaargang nummer 3, oktober 2013 downloaden ( 1700 kb pdf)

Pijnperiodiek-logoU kunt hier het Pijnperiodiek 7e jaargang nummer 2, juli 2013 downloaden ( 1900 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek 7e jaargang nummer 1, april 2013 downloaden ( 2700 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek 6e jaargang nummer 4, december 2012 downloaden ( 1400 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek 6e jaargang nummer 3, oktober 2012 downloaden ( 2300 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek 6e jaargang nummer 2, juli 2012 downloaden ( 2000 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek 6e jaargang nummer 1, april 2012 downloaden ( 2500 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek 5e jaargang nummer 1, december 2011 downloaden ( 1600 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 13, april 2008 downloaden ( 800 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek (dubbel)nummer 12, december 2007 downloaden ( 2600 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 11, augustus 2007 downloaden ( 1800 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 10, mei 2007 downloaden ( 2300 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 9, december 2006 downloaden ( 1700 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 8, augustus 2006 downloaden ( 2300 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 7, april 2006 downloaden ( 3800 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 6, januari 2006 downloaden ( 1900 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 5, oktober 2005 downloaden ( 1800 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 4, juli 2005 downloaden (2000kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 3, maart 2005 downloaden (772 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 2, december 2004 downloaden (1000 kb pdf)

U kunt hier het Pijnperiodiek nummer 1, oktober 2004 downloaden (740 kb pdf)

Het betreft hier Adobe Acrobat PDF documenten.

U dient daarvoor wel in het bezit te zijn van de Adobe Acrobat Reader, die kunt u hier downloaden:

Korte geschiedenis en toelichting op de uitgave van het Pijnperiodiek.

In eerste instantie is de Pijnperiodiek medio 2003 uitgegeven  door Platform Pijn en Pijnbestrijding met ondermeer financiering vanuit een subsidie van VWS en later deels door extra sponsoring vanuit  met name de farmaceutische industrie.

In 2005 is de subsidie vrij onverwacht gestopt en is er toen besloten tot de oprichting van de Stichting Nationaal PijnFonds. Deze stichting heeft met wisselend succes geprobeerd om een deel van de activiteiten voort te zetten waaronder ook de uitgave van het Pijnperiodiek. Halverwege 2008 is daar eveneens een einde aan gekomen.

Gezien de omvang van de problematiek van, met en rondom pijn, de inmiddels verworven know-how, en de gesignaleerde behoefte gesteund door adhesie-betuigingen is de draad  weer opgepakt.  Begin 2009 is er  besloten tot de oprichting van de Stichting PijnPlatform Nederland en in 2011 is men ondermeer in staat geweest de nieuwe uitgave van de Pijnperiodiek te presenteren.

Het gaat om een uitgave die eens per kwartaal zal verschijnen  in een oplage van minimaal 20.000 en kosteloos wordt verstrekt aan alle personen (patiënten, behandelaars, organisaties) die op enigerlei wijze betrokken zijn of te maken hebben met pijn. Het PijnPlatform Nederland stelt ook exemplaren beschikbaar voor alle leden van de Ned.Ver.van Rugpatiënten (de Wervelkolom). Hiervoor is het wel nodig dat bij het PijnPlatform Nederland het adres bekend is van diegene die belangstelling heeft. Inmiddels wordt eraan gedacht om het Pijnperiodiek eventueel te vervangen door een maandelijkse nieuwsbrief per email.

Net als in het verleden vraagt het PijnPlatform Nederland op vrijwillige basis een financiële bijdrage  mede i.v.m. de continuïteit van haar activiteiten.

Het gaat  om een vrijwillige bijdrage van minimaal € 10,- per jaar ( op bankrekening NL58 INGB 0000 0100 34 t.n.v. PijnPlatform Nederland o.v.v. 2016/2017).

 

Ook zonder deze vrijwillige bijdrage kan men het Pijnperiodiek blijven ontvangen !!U kunt op deze pagina alle PijnPeriodieken van het PijnPlatform downloaden