Nieuws

Deze website was tot 7 februari 2021 functioneel.


De website www.pijnplatform.nl wordt met andere activiteiten medio 2021

overgedragen.

Over het besluit om alle activiteiten te staken na 25 jaar betrokken

te zijn als "founding member" bij verschillende nationale organisaties

(NVBP, SWVP, PPP, PijnFonds Nederland, PPN *1)

en Europese organisaties (EPN, PAE *2) is lang nagedacht.

Er zijn in die tijd veel congressen georganiseerd, hebben tal van

bijeenkomsten plaatsgevonden in samenwerking met diverse organisaties en

zijn veel projecten gerealiseerd. Lange tijd is het tijdschrift Pijnperiodiek voor

20.000 abonnees gratis uitgegeven. Er is veel werk verzet en er is veel kennis

en knowhow beschikbaar.

Al enkele jaren heeft het Pijn Platform Nederland weinig financiële ruimte

meer voor de kosten van telefoon, domeinregistraties, website- onderhoud,

email, kantoormiddelen en het huren van kantoor- en opslagruimte voor de

grote hoeveelheid archief en boeken. Deze kosten kunnen niet meer worden

opgebracht.

Indien er een organisatie, vereniging of persoon is die

belangstelling heeft om de website, twitter-account, domein-registraties,

startpagina's, een groot archief en veel boeken met betrekking tot “Pijn”

over te nemen, stuur dan een email  naar info@pijnplatform.nl.

(Deze email blijft nog even “in de lucht”)    

(*1) NVBP (Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn)

SWVP (Samen Werkings Verband Pijndisciplines)

PPP (Platform Pijn en Pijnbestrijding)

Pijn Fonds Nederland

PPN (Pijn Platform Nederland)

(*2) EPN (European Pain Network)

PAE (Pain Alliance Europe)

PAE-logo
PAE-Netherlands
Deelnemende organisaties van de Pijn Alliance Europa (PAE) nodigen personen met chronische pijn of hun

verzorgers uit om deze korte vragen in te vullen over de oorzaak, ernst van hun pijn, en eveneens de

verschillende plaatsen waar behandeling is gegeven of wordt gegeven.

Pijn vragen
februari 2017 Naar de vragenlijst:


Persberichten
Titel
LinkPijnPlatform NederlandMediaplanet juni 2016Mediaplanet juni 2016


LinkedIn update PijnSamen - Happy Motion & Facebookpagina PijnSamen


De DVD's Pijn DVD Waar doet het pijn?-TV-film, voorkanten Waar doet het pijn? DVD Waar doet het pijn?-casus A t/m G voorkantzijn (weer) leverbaar! (mei 2012) Lees hier verder...

"ZICHT OP PIJN" (januari 2012)

Op 1 januari is het project “ Zicht op Pijn” gestart. Dit project is een initiatief van 5 bij pijn betrokken organisaties: Pijnplatform Nederland, Stichting Pijn-Hoop (PH), NVVR "de Wervelkolom", Sarcoïdose

BelangenVereniging en de Whiplash Stichting Nederland.

De aandacht voor pijn is in de afgelopen jaren afgezwakt. Maar door meer belangstelling op nationaal en internationaal niveau begint “pijn” opnieuw in zicht te komen, als zelfstandige aandoening,

maar ook als gevolg van allerlei andere ziekten en aandoeningen. Tot nu toe is er helaas maar weinig ruimte voor de inbreng van patiënten zelf. Dit project wil daar verandering in brengen!


Een belangrijk deel van het project is de ontwikkeling van een korte vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over ervaringen van patiënten met chronische pijn. Deze kan toegevoegd worden aan bestaande

patiëntvragenlijsten, maar meet dan iets waar tot nog toe weinig aandacht voor was: pijnbeleving en pijnbestrijding zoals ervaren door patiënten met chronische pijn. Hierover moet

meer informatie beschikbaar komen. Voor patiënten zelf, maar ook voor zorgverleners en beleidsmakers. Deze vragenlijst wordt ontwikkelde in samenwerking met het NIVEL (www.nivel.nl),

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.


Zoals gezegd staat de patiënt centraal in dit project. Daarom willen we zoveel mogelijk goede informatie krijgen van de mensen waar het om gaat. In de komende weken ontvangt u mogelijk een

uitnodiging om deel te nemen aan een vragenlijst over de ervaringen van mensen met chronische pijn. We nodigen u van harte uit om hieraan mee te doen!

Heeft u vragen over dit project?

Neemt u dan gerust contact op met Christel van Well, e-mail c.vanwell@nivel.nl of telefonisch 030 2 729 662 (alle werkdagen, behalve woensdag, bereikbaar van 10.00 – 14.00 uur).

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

PijnPlatform Nederland

Overige achtergrondinformatie is verkrijgbaar bij: PijnPlatform Nederland (PPN) via deze link

Tel. 06-20611387

Email: info @ pijnplatform.nl
Medio 2008 is de uitgave van het PijnPeriodiek helaas beëindigd, na ruim drie jaar is het PijnPeriodiek weer terug !


De nieuwe (her)uitgave van het PijnPeriodiek is eind december 2011 verzonden! (december 2011)


“Niets doen is onacceptabel”

(tekst is gepubliceerd op website van PGO-support – interview)

Dagelijks leven meer dan 3 miljoen mensen met chronische pijn

Interview met Hilda Wieberneit- Tolman, oprichtster van van het PijnPlatform Nederland
Als u dit obstakel tegenkomt op een van de pagina's is deze pagina nog (deels) in ontwikkeling.

U kunt ons altijd bereiken door op dit logo te klikken of met het contactformulier( klik hier!) om zich aan te melden voor onze electronische nieuwsbrief.

U wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Aanbieding
Archief

"Ministerie VWS erkent Pijn als somatische, psychosociaal en maatschappelijk probleem."