Nieuws


Aanbiedingen
DVD Waar doet het pijn?-TV-film, achterkant
DVD Waar doet het pijn?-TV-film, voorkant
DVD FILM
U kunt de DVD's

WAAR DOET HET PIJN?

bestellen voor € 7,50 per stuk

(inclusief verzendkosten)

door het bedrag over te maken op giro

10034

IBAN: NL58 INGB 0000 0100 34 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v.

PijnPlatform Nederland, Leiden

onder vermelding van:

DVD FILM of

DVD CASUS of

DVD FILM & CASUS

DVD Waar doet het pijn?-casus A t/m G achterkant
DVD Waar doet het pijn?-casus A t/m G voorkant
DVD CASUS