LinksOPLEIDINGEN & CURSUSSEN


ITON

De stichting ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen) is een non-profit organisatie die opleidingen en

cursussen organiseert over onderwerpen die met neurowetenschappen te maken hebben. Sommige van deze

cursussen kunnen interessant zijn voor uw lezerskring. Hieronder een overzicht van de cursussen die in het voorjaar

van 2013 door het Iton georganiseerd worden.ITON cursusoverzicht voorjaar 2013


Titel cursus

Korte omschrijving

Data 2013

Prijs

(incl. inschrijfgeld)

Interessant voor o.a.

Opleiding Neurorevalidatie deel 2;

Neuro-interventie (NR2),

9 dagen

Concepten en praktische uitwerking.

Systematische bespreking van de

aanpak bij specifieke stoornissen.

Principes m.b.t. training van patiënten

met hersenbeschadiging, sterk accent op

neuropsychologische functiestoornissen

en gedragsveranderingen.

24, 25 ,26 april

29, 30, 31 mei

26, 27, 28 juni

€ 1.755,-

Artsen, paramedici, psychologen, verpleegkundigen en

verzorgenden

Pijn, uitgangspunten voor

pijnanalyse en

pijnbehandeling (Pijn),

5 dagen

 

Fysiologische en psychologische

verklaringsmodellen voor chronische pijn.

Consequenties voor de praktijk; evaluatie

en therapie.

27, 28 mei

10, 17, 24 juni

€ 975,-

Artsen, paramedici, psychologen, verpleegkundigen en

verzorgenden

Het plastische brein (Plast)

1 dag

De rol van plasticiteit bij ontwikkeling,

leren en herstel na hersenbeschadiging.

25 juni

€ 195,-

Diegenen die geïnteresseerd zijn in biologische

achtergronden van leren en herstel

 

formulier