Nieuws

BMP-GRANT

The Pain Alliance Europe 2018 survey!

has launched and we ask you to participate and respons in order that the results of the survey

can be analysed and compared.

De organisaties die lid zijn van Pain Alliance Europe (PAE) nodigen mensen met chronische pijn of hun verzorgers uit om deze korte enquête in te vullen over het effect van chronische pijn op de kwaliteit van hun leven, hun werksituatie en financiële hulp die zij ontvangen.

Dit is de tweede enquête die PAE maakt over het thema chronische pijn, in een reeks van jaarlijkse onderzoeken naar de impact van pijn. Bij elke enquête wordt een ander aspect geanalyseerd over de impact van pijn op de kwaliteit van leven van de chronische pijnpatiënten in Europa.

Aan het einde van dit onderzoek wordt een rapport opgesteld, waarin de ervaringen van patiënten met chronische pijn in verschillende landen zal worden vergeleken. Dit rapport zal gepubliceerd worden door Pain Alliance Europe om onze acties te versterken en onze activiteiten onder de aandacht te brengen van politici en beleidsmakers om hen meer bewust te maken van het belang van aandacht voor de problemen van chronische pijn.

De link naar de korte enquête over het effect van chronische pijn

op de kwaliteit van hun leven, hun werksituatie en financiële hulp

die zij ontvangen.

read more .... (link to external website)Archief


Helse-Pijn-A4-afficheHELSE PIJN

www.herrie.com/portfolio/helse-pijn

Documentaire over het leven met chronische pijn

Bijna drie miljoen Nederlands hebben dag in dag uit te maken met chronische pijn. Desondanks begint de medische wetenschap chronische pijn pas de laatste decennia serieus te nemen.

In de intieme documentaire Helse Pijn van Olivier van der Zee volgen we chronisch pijnpatiënt Patrick in zijn wanhopige zoektocht naar pijnverlichting. Lukt het de pijnspecialisten om met

behulp van neurostimulatie zijn pijn dusdanig te verminderen, dat zijn leven en dat van zijn gezin weer draaglijk wordt?

Helse Pijn was op woensdag 7 juni om 22.55 uur te zien bij KRO-NCRV 2Doc op NPO 2.

Na aanleiding van de uitzending werden in samenwerking met KRO–NCRV een aantal filmvertoningen georganiseerd:

12 juni 19:30 uur: Groninger Forum, Groningen Nagesprek met anesthesioloog prof. dr. Wolff en anesthesioloog prof. dr. Groen van het UMCG regisseur Oliver van der Zee.

14 juni 19:00 uur: LantarenVenster, Rotterdam Nagesprek met specialisten waaronder prof. dr. Huygen van het Erasmus MC.

14 juni 19:00 uur: LUX, Nijmegen Nagesprek met anesthesioloog prof. dr. Vissers van het Radboud MC en de regisseur Oliver van der Zee.

Trailer op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=simnth2DWuAPijn Sloopt PPN 2016 PijnSamen lanceert 2 congressen en events in september 2016


1 oktober 2016L U M C 26-09 t/m 01-10-2016

Nivel-CQ-index-Pijn

19 september 2013SIP Conference Copenhagen 29 / 31-05-2012 Lees hier verder...


NIEUWS 01-01-2012

De nieuwe (her)uitgave van het PijnPeriodiek is eind december 2011 verzonden!

Medio 2008 is de uitgave van het PijnPeriodiek helaas beëindigd, na ruim drie jaar is het PijnPeriodiek weer terug !December 2011

De nieuwe (her)uitgave van het PijnPeriodiek is eind december 2011 verzonden!

Medio 2008 is de uitgave van het PijnPeriodiek helaas beëindigd, na ruim drie jaar is het PijnPeriodiek weer terug !29 November 2011

"Leven met pijn" themabijlage in METRO, 29 november 2011, lees hier verder ....m (pdf - 4MB)


of op deze link de digitale versie de METRO


22 November 2011

Anesthesioloog-pijnspecialisten starten onderzoek naar behandelmethodes lage rugpijn

De sectie pijngeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) start, in samenspraak met het College voor zorgverzekeringen

(CVZ), een onderzoek naar de doelmatigheid van behandelmethoden bij pijnklachten in de lage rug. Tot op heden is er geen eenduidig bewijs over het

effect van de behandelingen die door multidisciplinaire teams in pijnklinieken worden toegepast. Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door

ZonMw; het dataregistratiesysteem wordt gefinancierd door de sectie pijngeneeskunde.


Rapport chronische pijn

De start van het doelmatigheidsonderzoek sluit aan bij het rapport ‘chronische pijn’ van de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Een van de aanbevelingen in het

rapport is het starten van onderzoek naar verbetering van kennis en effectiviteit van behandelmethoden. De sectie pijngeneeskunde van de Nederlandse

Vereniging voor Anesthesiologie onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal zich inzetten deze in de praktijk te brengen.


Maatschappelijke gevolgen lage rugpijn

Ongeveer 80% van de Nederlanders heeft wel eens lage rugklachten gehad. De meeste patiënten worden behandeld door huisarts of fysiotherapeut. Naar

schatting kampt 20% van de patiënten na drie maanden nog met chronische lage rugklachten. De kosten die deze rugklachten met zich meebrengen zijn

enorm hoog. Als behandeling door huisarts en/of fysiotherapeut niet succesvol is, kunnen patiënten worden doorverwezen naar een anesthesioloog-

pijnspecialist die veelal onderdeel is van een multidisciplinaire pijnkliniek.

--------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Marloes van Grotel, beleidsmedewerker secties

tel.: 030-28 23 965

e-mail: m.van.grotel@anesthesiologie.nl

www.anesthesiologie.nlNovember 2011

Regieraad presenteert Advies Chronische pijn

Chronische pijn komt in vergelijking met andere chronische aandoeningen vaak voor. Chronische pijn heeft een forse impact op kwaliteit van leven,

dagelijks functioneren, stemming, ziekteverlof en gaat gepaard met aanzienlijke directe en indirecte kosten. Er zijn vele verschillende

patiëntenverenigingen die pijn adresseren. Niet iedereen met chronische pijn wordt behandeld, er is een grote variatie aan behandelingen en relatief

veel patiënten ervaren de behandeling als inadequaat.

Na een verzoek vanuit het veld heeft de Regieraad Kwaliteit van Zorg een werkgroep geïnstalleerd die zich over deze zaken heeft ontfermd. In dit rapport

inventariseert de werkgroep de knelpunten voor pijnzorg in Nederland en doet zij concrete aanbevelingen voor een gecoördineerde aanpak.

Op 22 november 2011 houdt de Dutch Pain Society en Societal (SIP) een persconferentie waar onder andere het rapport van deze werkgroep wordt

aangeboden aan een lid van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

Lees verder...

Bron: Regieraad Kwaliteit van ZorgMaart 2010

Nieuwe site PijnPlatform Nederland is online

Sinds eind maart 2010 is de nieuwe website van het PijnPlatform Nederland online!

Als u dit obstakel tegenkomt op een van de pagina's is deze pagina nog (deels) in ontwikkeling.

U kunt ons altijd bereiken door op dit logo te klikken of met het contactformulier( klik hier!) om zich aan te melden voor onze

electronische nieuwsbrief.

U wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.


November 2009

Nationale Pijnmeting naar de 10.000 respondenten (1 november 2010)


Nationale Pijnmeting naar de 10.000 respondenten. Iedere dag stromen er nog steeds reacties binnen op de Nationale Pijnmeting op www.mijnpijn.nl

Daarom is besloten deze nog 1 week te verlengen totdat de respons van 10.000 is behaald.

Daarna zullen Prof. dr Frank Huygen en Dr Kees Vos starten met de verwerking van de resultaten.

Heeft u last van chronische pijn en de vragenlijst nog niet ingevuld? Laat dan uw ervaringen weten en doe mee op www.mijnpijn.nl


April 2009

“Niets doen is onacceptabel”

Dagelijks leven meer dan 3 miljoen mensen met chronische pijn

Interview met Hilda Wieberneit- Tolman, oprichtster van het PijnPlatform Nederland

Niemand ontkomt er aan; we weten allemaal hoe pijn voelt. Of het nu komt door een maagzweer,  akelige migraine of ontstoken tandvlees, je bent het liefst zo snel mogelijk weer van dat verschrikkelijke gevoel af. Gelukkig gaat pijn vaak vanzelf weg. Maar bij meer dan drie miljoen mensen in Nederland niet. Zij leven dag in dag uit met pijn. “Het is ontzettend bepalend in je hele leven. Het vreet energie en het sloopt”, vertelt Wieberneit- Tolman.

Kersvers PijnPlatform

Uit eigen gedrevenheid richtte Wieberneit-Tolman het kersverse PijnPlatform Nederland op om aandacht en begrip te vragen voor en de problematiek te benadrukken van mensen met pijn. Ze kreeg daarbij hulp van een aantal andere partijen, zoals de Wervelkolom, Pijn-Hoop. “Het gaat hier om pijn in de ruimste zin van het woord, niet gekoppeld aan een bepaalde ziekte of aandoening.” Prioriteit nummer één van het PijnPlatform is de pijnzorg en daarmee de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Het platform stelt daarvoor informatie en kennis over pijn en pijnbehandeling beschikbaar. “Bij het PijnPlatform kan men terecht voor informatie over b.v. medicatie,  (nieuwe) behandelvormen, pijnbehandelaars, organisaties. Daarnaast bestaat er voor deelnemende partijen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.” De eigen inbreng en wensen van de patiënt staan centraal.

“Er zijn mensen die zelfs overgaan tot amputatie van ledenmaten omdat ze de pijn niet meer kunnen verdragen”, weet Wieberneit -Tolman.  Maar hoe ingrijpend pijn ook is, het schijnt niet te alarmeren. “Aan de pijn zelf ga je niet dood en vaak zie je mensen niet lijden. Ze isoleren zich dikwijls, of spreken er niet over. Op het moment dat de pijn het ergst is zitten ze thuis.” In het medische circuit valt er het nodige te winnen. “De problematiek wordt gebagatelliseerd. Mensen worden naar huis gestuurd met een paracetamol en moeten het daar maar mee doen.”

Ingrijpend probleem

Niets doen is onacceptabel, weet Hilda als geen ander. Ze was in het verleden beleidsmedewerker bij het Platform Pijn en Pijnbestrijding en later directeur van het Nationaal PijnFonds. Die organisaties zijn niet meer. Ook het tijdschrift ‘PijnPeriodiek’ is verleden tijd. “Er was eerst subsidie van VWS, maar die is  helaas stopgezet. Men vond dat de doelen bereikt waren. Dat is heel spijtig. Ik zie het als een soort vernietiging van kapitaal, kennis en mogelijkheden nu blijkt dat pijn nog steeds zo’n ingrijpend probleem is in onze samenleving.”

De behoefte aan een PijnPlatform is niet geslonken.  Wieberneit - Tolman stuurde honderden adhesiebetuigingen de deur uit en sprak met vele partijen om zeker te zijn van haar zaak. “Ik durf met meer dan 100 procent zekerheid te stellen dat het hier om een heel groot probleem gaat. Deze problematiek is zo schrijnend dat ik er telkens weer van schrik. Het is in ieders belang om de voorlichting en kennis op het gebied van pijn te verbeteren.”

Samen staan we sterker

Bundeling van krachten en kennis is volgens Wieberneit –Tolman van cruciaal belang. “Het gaat hier om zo’n breed terrein, het veld is erg versnipperd, gefragmenteerd. Coördinatie is hard nodig om echt iets te kunnen betekenen. Er zijn natuurlijk een heleboel patiëntenverenigingen waar pijn wel een rol speelt, maar vaak heeft het geen hoge prioriteit. Ieder voor zich schiet niet op. Door echt samen te werken kun je veel meer bereiken. Met een groot draagvlak kun je de aandacht trekken van beleidsmakers en iets betekenen binnen het behandelcircuit.”

Hoe het PijnPlatform Nederland zich verder zal ontwikkelen hangt af van de subsidie. De website krijgt een face-lift en een email-nieuwsbrief houdt leden op de hoogste van de recente ontwikkelingen. Het tijdschrift PijnPeriodiek komt misschien weer tot leven. Aanmelden voor deelname aan het PijnPlatform is nu al mogelijk. “Iedereen die zich aangesproken voelt en meer wilt weten, nodig ik van harte uit om contact op te nemen.”

Wilt nu meer weten over het PijnPlatform Nederland? Stuur een mail naar info@pijnplatform.nl

Interview tbv PGO-Support nieuwsbrief                   april 2009

Ministerie VWS erkent Pijn als somatische, psychosociaal en maatschappelijk probleem.

Dit moge blijken uit het feit  dat VWS en ZonMw subsidies hebben verstrekt voor Pijnonderzoek en Pijnkenniscentra van circa € 25 miljoen sinds 1994.

Medio 2001 is er apart een subsidie verstrekt voor het Platform Pijn en Pijnbestrijding: een platform waar kennis, ervaring en expertise de mogelijkheid

kreeg om samen te komen van ruim € 1 miljoen.

Ondanks het feit dat Pijn een maatschappelijk probleem is, los van het persoonlijk lijden tevens een sociaal economisch last, alsmede een grote belasting

voor de gezondheidszorg, heeft de overheid helaas medio 2005 besloten de subsidie voor het Platform Pijn en Pijnbestrijding niet te continueren, hoewel

tevreden over de bereikte resultaten, is het Pijnonderzoek via ZonMw niet voortgezet medio 2007 en is de financiering aan de PKC (pijnkenniscentra)

gestaakt in 2008.